Laser

Se hur vi hjälpte Frösåkers Golfklubb

Behöver du hjälp med laser?

Tveka inte att ta kontakt med oss på AntiAvem för ditt projekt, inget projekt är för litet eller stort. Vi finns tillgängliga per telefon: 070-330 19 55 eller mail: mathias@antiavem.se

Har du frågor som rör laserfågelsäkringproblem med fåglar eller vill du veta mer om oss. Tveka inte utan hör av dig redan idag!

I generationer har man arbetat med att förebygga problemen med fåglar som får kostsamma effekter. Idag finns det en lösning som fungerar på riktigt!

Att arbeta med grön laser mot bland annat gäss har visat sig vara framgångsrikt och den enda lösningen för att bli av med problemen. Fåglarna ser den gröna lasern som en stor fara och blir rädda och flyr bort från området.
Flera lantbrukare har historiskt arbetat med olika metoder för att minimera viltskadorna med att skrämma bort fåglarna och genom att arbeta med den gröna lasern mot gäss har sparat både pengar och tid. Det kan vara exempelvis grågås, kanadagås, vitkindad gås alla typer av sjöfåglar, duvor och skarv som ställer till med skador hos våra kunder. Metoden är effektiv och arbetet kan ske på avstånd vilket gör arbetet väldigt enkelt. Den är även helt ljudlös och stör inte omgivningen.

Arbetet med grön laser är ett enkelt sätt att bli av med fåglarna. Det finns 2 olika alternativ med att
arbeta med grön laser:

  1. Antingen så använder man den helt automatiska lösningen som övervakar ett förprogrammerat område som är utsatt av fåglar. Då arbetar lasern 24/7 utan någon egen insats.
  2. Handhållen laser som används av en person och riktar den gröna laserpunkten mot området där fåglarna finns.
    Kan arbetet med grön laser påbörjas direkt när fåglarna kommer tillbaka tidig på våren blir resultatet mest effektivt. Att löpande under perioden vara aktiv med lasern då fåglarna letar efter mat, boplatser samt ställen för att starta häckningen kommer du kunna arbeta bort de olika stammarna med fåglar med hjälp av laser.

Kan arbetet med grön laser påbörjas direkt när fåglarna kommer tillbaka tidig på våren blir resultatet mest effektivt. Att löpande under perioden vara aktiv med lasern då fåglarna letar efter mat, boplatser samt ställen för att starta häckningen kommer du kunna arbeta bort de olika stammarna med fåglar med hjälp av laser.

Regionsansvarig, Mathias
070-330 19 55

”Årets julklapp för en gåsaskrämmare”

Skrämselkonsulenten Göran Frisk arbetar med att hjälpa lantbrukare att hålla gässen borta, i SVT Skånes reportage testar han flera metoder för att skrämma gäss. Handhållen laser beskriver han själv som ”årets julklapp för en gåsaskrämmare”.

Läs hela reportaget här att ta kontakt med oss på AntiAvem om du vill ha hjälp med laser för din fågelproblematik. Vi finns tillgängliga per telefon: 070-330 19 55 eller mail: mathias@antiavem.se

Har du frågor som rör laserfågelsäkringproblem med fåglar eller vill du veta mer om oss. Tveka inte utan hör av dig redan idag!

Att det utbredda problemet att fåglar ställer till med stora problem för våra svenska lantbrukare är ingen större nyhet. Men att problemet ökat drastiskt de senaste åren skapar både kostsamma och tidskrävande åtgärder för lantbrukarna och respektive lokal Länsstyrelse.

Bara i Skåne äter gässen upp grödor för miljoner kronor!
Antalet anmälda skador till Länsstyrelsen har ökat kraftigt de senaste åren och mängder med skador på fälten upptäckts löpande. Även om den kraftiga ökningen som varit de senaste åren tros det även finnas ett stort mörkertal.

Flera lantbrukare känner en uppgivenhet och förtvivlan till situationen som den är idag och varit de senaste åren.
Många timmar spenderas i bilar, fyrhjulingar, traktorer men även till fots för att skämma bort alla fåglar som äter upp grödorna och förstör fälten med förväntad skörd. Även tid för rengöring och risk för smittspridning med att maskiner som gör igenom fält som fåglarna varit på med bakteriefyllt fågelträck.

Trots att problemet beskrivs som hopplöst och till viss mån en känsla av uppgivenhet finns det ett ljus i tunneln.

Sedan sensommaren 2022 finns nu en unik lösning på kampen med fåglar. Det är lösning som kan göra stor skillnad för en lantbrukare i kampen om att få ha sina fält ifred och kunna ägna sig åt sitt lantbruk i stället för att spendera dyrbar till i bilar, fyrhjulingar, traktorer eller till fots för att skrämma fåglar.

Användningen av att arbeta mot fåglar med hjälp av laser har historiskt används i många länder runt om i världen med framgång hos lantbrukare men även vinproducenter, avfallsanläggningar, flygplatser etc.

Det har tagit många år att forska fram rätt typ av laser som ger bäst effekt i att skrämma bort fåglar. Den gröna lasern kommer som en rörelse mot fåglarna som det laserstrålen som en stor fara och flyr från platsen.

Arbetet med laser slår ut alla alternativa metoder på marknaden och du reducerar dina fågelproblem drastiskt. Du kan med hjälp av laser få områden övervakat helautomatiskt och på så sett se till att inga fåglar är kvar på området dygnets alla timmar. I programmeringen kan man övervaka flera olika ytor. Den automatiska lasern drivs av ström eller solpanel. Den är även flyttbar och kan programeras om för att övervaka andra problemområden på markerna.

En alternativ lösning är en handhållen lasern som kan även användas som ett handverktyg som enkelt kan tas med. Lasern riktas mot flocken fåglar som blir rädda av lasern och flyger i väg. I och med att laserstrålen kan täcka av extremt långa avstånd (optimala förhållanden ca2,5km) kan du enkelt täcka av stora ytor i kampen mot fåglar. Till skillnad med andra lösningar kräver inte lasern ingen installation utan den är helt mobil, drivs av uppladdningsbara batterier och den är helt tyst.

Några av våra referenser & avtalskunder

Grön laser i kampen mot fåglar

Viltskadeproblematiken på grund av fåglar är ett utbrett problem och som pågått under läng period.

Det uppmärksammas i både press och media då effekterna är så pass alvarliga och kostsamma. SVT Skåne har lyft problemen i ett reportage om kostsamma effekter samt effektiva lösningar där våra laser är med som ett framgångsrikt sätt i kampen mot fåglar. Även Jordbruksaktuellt, som var först med att rapportera om i en artikel hösten 2022 att den gröna laser är ett väldigt effektivt sätt att arbeta förebyggande mot fåglar. Att produkten nu finns tillgänglig på svenska marknaden via AntiAvem är en stor nyhet i kampen mot fåglar.

Effekter som lyfts i kampen mot fåglar är så klart tappade intäkter i form av att grödorna äts upp av fåglarna, även liggsäd är ett problem som ställer till det med att ha fåglar på sina fält.

Även många timmar spenderas för att skrämma bort fåglarna från markerna, det kan vara att skämma fåglarna med hjälp av bilen, traktor eller till fots och som även inte ger någon större effekt utan att fåglarna snabbt kommer tillbaka. Oftast är det även stora ytor som har problem med fåglar och det skapar en svårighet att få bukt med problemen. Det gäller även de alternativa metoder som används i kampen mot fåglar, att arbeta med hulkar, spegelpyramider etc ger ingen effekt utan att fåglarna snabbt vänjer sig och hittar tillbaka.

Att arbeta med stark grön laser ger en helt annan effekt. När man arbetar med laser i kampen mot fåglar har man sett att fåglarna inte vill komma tillbaka till de områden som lasern har varit. Fåglarna blir skämda av den gröna laserstrålen och ser den som en stor fara och flyger i väg. Det finns många olika studier på effekten lasern har för att arbeta förebyggande med fågelproblem, det finns utanför Sverige över 90länder som i många år arbetat med laser mot fåglar och framgångsrikt påvisat goda resultat.

I och med att laserstrålen når så pass långt (upp till ca 2,5km) är det enkelt att arbeta med laser för att täcka av större områden utan att behöva förflytta sig för att skrämma bort fåglarna. Kan arbetet starta med lasern tidigt när de första fåglarna kommer till markerna så kommer
problemet minska drastiskt.

Att snabbt ta hand om de olika flockarna som kommer till fälten och skrämma iväg dem så de inte kan påbörja häckningsperioden har varit en framgång i kampen mot fåglar.

Vissa Länsstyrelser i Sverige har redan anammat arbetet med laser och ser effekten av metoden med laser. Länsstyrelsen kan även stötta lantbrukare som har problem med fåglar i deras arbete med att stötta med skrämselmetoder mot fåglar.

Läs hela reportaget här att ta kontakt med oss på AntiAvem om du vill ha hjälp med laser för din fågelproblematik. Vi finns tillgängliga per telefon: 070-330 19 55 eller mail: mathias@antiavem.se

Har du frågor som rör laserfågelsäkringproblem med fåglar eller vill du veta mer om oss. Tveka inte utan hör av dig redan idag!

Läs artikeln om oss i Jordbruksaktuellt här ovan.
Den gröna lasern ska vid optimala förhållanden nå 2,5 kilometer. För att få hålla på med grön laser måste man ha särskilda tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ett förfarande som AntiAvem kan hjälpa till med. Foto: Carolina Wahlberg

Bli av med fåglar med hjälp av laser

Efter att ha följt arbetet främst i USA med arbetet med laser för att motverka och skrämma bort fåglar har vi nu tagit in produkten till oss. Vi utför regelbundna besök med laser främst på platser som golfbanor, lantbruk, större industrier, flygplatser, återbruk etc. Dessa områden har ofta en stor negativ påverkan med fåglar av de förstör produkter, upplevelsen, säkerhet och får väldigt kostsamma och negativa effekter.

Vi kan med hjälp av laser arbeta bort fåglarna från dessa platser och på så sätt minimera problemen och kostnader för produkter som förstörs alternativ förhöja upplevelsen av besökare hos kunden.

Produkten har framgångsrikt arbetats med under flera år i USA med väldigt goda resultat där vi löpande har dialog med branschkollegor i världen för att byta erfarenheter så att vi så effektivt som möjligt hjälpa våra kunder.

Fåglar uppfattar den annalkande laserstrålen som en fysisk fara. Att flytta strålen mot fåglarna tilltalar deras överlevnadsinstinkt, vilket får dem att flyga iväg. Laser erbjuder stora fördelar jämfört med traditionella metoder

Att arbeta med laser är effektivt i både landsbygd samt i tätorter så det både är ljudlös, hållbar och  effektiv metod. Lasern används i stor utsträckning för att undvika att fåglar skadar grödor, råvaror. Lasern är också mycket effektiv för att förhindra problem som orsakas av fåglarna genom fågelspillning, skräp och bomaterial i kommersiella byggnader, markområden och fastigheter.


Laser kräver tillstånd, AntiAvem innehar dessa

AntiAvem AB innehar tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare i laserklass 3R och 3B.

Välkommen att ta kontakt med oss på AntiAvem